Khối THCS - PTCS
    Trường trung học cơ sở Cẩm Thành
    Trường trung học cơ sở Thống Nhất
    Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dương Huy
    Trường phổ thông cơ sở Cẩm Hải
    Trường TH&THCS Cộng Hòa
    Trường trung học cơ sở Suối Khoáng
    Trường trung học cơ sở Quang Hanh
    Trường trung học cơ sở Bái Tử Long
    Trường trung học cơ sở Trọng Điểm
    Trường trung học cơ sở Cẩm Bình
    Trường trung học cơ sở Nam Hải
    Trường trung học cơ sở Ngô Quyền
    Trường trung học cơ sở Cẩm Sơn
    Trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng
    Trường trung học cơ sở Cẩm Thịnh
    Trường trung học cơ sở Cửa Ông
    Trường trung học cơ sở Mông Dương


Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà