TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Sơn 1
- Địa chỉ: Khu Tây Sơn - Phường Cẩm Sơn - Cẩm Phả - Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333710245
- Hòm thư: mncamson1campha@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamson1
Họ và tên: Đinh Thị Hiền
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 0333711597
ĐTNR:
Di động: 0987914737
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hương
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 0333710245
ĐTNR:
Di động: 0906062779
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thu Phương
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0945977055
Email: dinhthithuphuongmncs2@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thanh Mai
Chức vụ: NV văn thư
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Ngọc Anh Thư
Chức vụ: NV y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lương Thị Bích Hải
Chức vụ: CTCĐ - TTCM - GVCN lớp 3 tuổi A1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333711597
ĐTNR: 0333726764
Di động: 0989366851
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nga
Chức vụ: TTCM - GVCN lớp 5 tuổi A1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984249344
Email:
Họ và tên: Trần Thị Mai Anh
Chức vụ: TB TTND - TPCM - GVCN lớp 4 tuổi A1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333711597
ĐTNR:
Di động: 01224797084
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hợi
Chức vụ: TBNC - GVCN lớp 5 tuổi A4
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333710245
ĐTNR:
Di động: 098235412
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hằng
Chức vụ: KTCĐ - GVCN lớp 5 tuổi A5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333710245
ĐTNR:
Di động: 01693007028
Email:
Họ và tên: Phan Thị Lệ Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934498878
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hương
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 033710245
ĐTNR:
Di động: 0977441339
Email: huongphuthuy@yahoo.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333710245
ĐTNR:
Di động: 0974384855
Email:
Họ và tên: Lê Thị Như Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975854417
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0932440955
Email:
Họ và tên: Mai Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hương Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Phó BT ĐTN - Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thuý Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Mùi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hứa Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lại Thị Vui
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Ngọc Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thu Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Minh Châu
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: Trung cấp SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01696125936
Email:
Trường mầm non Cẩm Sơn 1 thuộc Phường Cẩm Sơn thị xã Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh trường được thành lập từ năm 2001 trên cơ sở trường mẫu giáo phường Cẩm Sơn sát nhập với trường mầm non xí nghiệp làm đương mỏ
Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2021-2022
29/09/2022

Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2021-2022
Kế hoạch tuyển sinh trẻ năm học 2022-2023
05/07/2022

Kế hoạch tuyển sinh trẻ năm học 2022-2023
Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021-2022
06/06/2022

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021-2022
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2022-2023
31/05/2022

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2022-2023
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục Năm học 2022-2022
31/05/2022

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục Năm học 2022-2022
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế Năm học 2021-2022
31/05/2022

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế Năm học 2021-2022
Công khai chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2021-2022
31/05/2022

Công khai chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2021-2022
Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022
27/05/2022

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022
Kế hoạch hoạt động hè năm 2022
19/05/2022

Kế hoạch hoạt động hè năm 2022
Báo cáo tự đánh giá năm 2021-2022
02/04/2022

Báo cáo tự đánh giá năm 2021-2022
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2030
11/03/2022

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2030.
Kế hoạch thành lập Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ nhà trường giai đoạn 2021-2030
11/03/2022

Kế hoạch thành lập Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ nhà trường giai đoạn 2021-2030
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
11/03/2022

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
Kế hoạch công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2022
11/03/2022

Kế hoạch công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2022
Thông báo Về việc tổ chức dạy học nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho trẻ trƣớc diễn biến phúc tạp của dịch bệnh COVID-19
25/02/2022

Thông báo Về việc tổ chức dạy học nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho trẻ trƣớc diễn biến phúc tạp của dịch bệnh COVID-19
Quyết định về việc phê duyệt mức thu, các khoản thu phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các trường mâm non, tiểu học, th&thcs thpt công lập
24/01/2022

Quyết định về việc phê duyệt mức thu, các khoản thu phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các trường mâm non, tiểu học, th&thcs thpt công lập trên địa bàn thành phố năm học 2021-2022
BẢN TIN SỐ 90
11/01/2022

Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố
Quyết định về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ban giám hiệu năm học 2021 -2022
05/01/2022

Quyết định về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ban giám hiệu năm học 2021 -2022
Báo cáo đề nghị công nhận lần đầu "Đơn vị đạt chuẩn văn hoá" giai đoạn 2019-2021
28/12/2021

Báo cáo đề nghị công nhận lần đầu "Đơn vị đạt chuẩn văn hoá" giai đoạn 2019-2021
Dự toán kinh phí dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ qui định học thứ 7 năm học 2021-2022
29/10/2021

Dự toán kinh phí dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ qui định học thứ 7 năm học 2021-2022
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà