TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Sơn 1
- Địa chỉ: Khu Tây Sơn - Phường Cẩm Sơn - Cẩm Phả - Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333710245
- Hòm thư: mncamson1campha@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamson1
Họ và tên: Lê Thúy Nga
Chức vụ: TTCM
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành mầm non
ĐTCQ: 0333711597
ĐTNR:
Di động: 09344165511
Email:
Họ và tên: Lương Thị Bích Hải
Chức vụ: TPCM
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành mầm non
ĐTCQ: 0333711597
ĐTNR: 0333726764
Di động: 0989366851
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hợi
Chức vụ: TPCM
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành mầm non
ĐTCQ: 0333710245
ĐTNR:
Di động: 098235412
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hằng
Chức vụ: Tổ phó văn phòng
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành mầm non
ĐTCQ: 0333710245
ĐTNR:
Di động: 01693007028
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hương
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành mầm non
ĐTCQ: 033710245
ĐTNR:
Di động: 0977441339
Email: huongphuthuy@yahoo.com
Họ và tên: Đào Thị Kim Thoa
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành mầm non
ĐTCQ: 0333710245
ĐTNR: 0333713241
Di động: 0917746530
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Minh Châu
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333711597
ĐTNR:
Di động: 01696125936
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Hoà
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333711597
ĐTNR:
Di động: 01682389664
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Mão
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333710245
ĐTNR:
Di động: 01224790188
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Nguyệt
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333710245
ĐTNR:
Di động: 0932440955
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Điều dưỡng
ĐTCQ: 0333710245
ĐTNR: 0333933391
Di động: 01678502938
Email:
Họ và tên: Lê Thị Như Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333710245
ĐTNR: 0333711828
Di động: 0975854417
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333711597
ĐTNR: 0333727905
Di động: 0984249344
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị mai Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333710245
ĐTNR:
Di động: 0974384855
Email:
Họ và tên: Phan Thị Lệ Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333711597
ĐTNR: 0332441344
Di động: 0934498878
Email:
Họ và tên: Trần Thị Mai Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333711597
ĐTNR:
Di động: 01224797084
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Hiền
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 0333711597
ĐTNR: 0333861682
Di động: 0987914737
Email: mncamson1campha@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hương
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 0333710245
ĐTNR:
Di động: 0906062779
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html