TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Sơn 1
- Địa chỉ: Khu Tây Sơn - Phường Cẩm Sơn - Cẩm Phả - Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333710245
- Hòm thư: mncamson1campha@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamson1
Họ và tên: Đinh Thị Hiền
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 0333711597
ĐTNR:
Di động: 0987914737
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hương
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 0333710245
ĐTNR:
Di động: 0906062779
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thu Phương
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0945977055
Email: dinhthithuphuongmncs2@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thanh Mai
Chức vụ: NV văn thư
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Ngọc Anh Thư
Chức vụ: NV y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lương Thị Bích Hải
Chức vụ: CTCĐ - TTCM - GVCN lớp 3 tuổi A1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333711597
ĐTNR: 0333726764
Di động: 0989366851
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nga
Chức vụ: TTCM - GVCN lớp 5 tuổi A1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984249344
Email:
Họ và tên: Trần Thị Mai Anh
Chức vụ: TB TTND - TPCM - GVCN lớp 4 tuổi A1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333711597
ĐTNR:
Di động: 01224797084
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hợi
Chức vụ: TBNC - GVCN lớp 5 tuổi A4
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333710245
ĐTNR:
Di động: 098235412
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hằng
Chức vụ: KTCĐ - GVCN lớp 5 tuổi A5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333710245
ĐTNR:
Di động: 01693007028
Email:
Họ và tên: Phan Thị Lệ Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934498878
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hương
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 033710245
ĐTNR:
Di động: 0977441339
Email: huongphuthuy@yahoo.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333710245
ĐTNR:
Di động: 0974384855
Email:
Họ và tên: Lê Thị Như Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975854417
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0932440955
Email:
Họ và tên: Mai Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hương Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Phó BT ĐTN - Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thuý Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Mùi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hứa Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lại Thị Vui
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Ngọc Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thu Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Minh Châu
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: Trung cấp SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01696125936
Email:
Trường mầm non Cẩm Sơn 1 thuộc Phường Cẩm Sơn thị xã Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh trường được thành lập từ năm 2001 trên cơ sở trường mẫu giáo phường Cẩm Sơn sát nhập với trường mầm non xí nghiệp làm đương mỏ
THÔNG BÁO NGHỈ VÀ PHÂN CÔNG TRỰC TẾT AL 2024
26/01/2024

THÔNG BÁO NGHỈ VÀ PHÂN CÔNG TRỰC TẾT AL 2024
Thông báo phòng chống rét đảm bảo sức khỏe cho trẻ mầm non
22/01/2024

Thông báo phòng chống rét đảm bảo sức khỏe cho trẻ mầm non
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ & HĐ TẾT GIÁP THÌN 2024
18/01/2024

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ & HĐ TẾT GIÁP THÌN 2024
tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe của học sinh
19/12/2023

tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe của học sinh
Thông báo thu tiền tháng 9 và 10 năm 2023
20/11/2023

Thông báo thu tiền tháng 9 và 10 năm 2023
Công khai các khoản thu NH 2023 - 2024
14/11/2023

Công khai các khoản thu NH 2023 - 2024
Kế hoạch Công tác Kiểm định chất lượng Giáo dục Năm học 2023-2024
17/10/2023

Kế hoạch Công tác Kiểm định chất lượng Giáo dục Năm học 2023-2024
Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác chuyên môn nhà trường Năm học 2023-2024
05/10/2023

Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác chuyên môn nhà trường Năm học 2023-2024
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm học 2023-2024
05/10/2023

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm học 2023-2024
Kế hoạch hướng dẫn thực hiện nhiện vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học Năm học 2023-2024
29/09/2023

Kế hoạch hướng dẫn thực hiện nhiện vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học Năm học 2023-2024
Kế hoạch về công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2023-2026
29/09/2023

Kế hoạch về công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2023-2026
Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ Năm học 2023-2
12/09/2023

Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ Năm học 2023-2024
Quyết định về việc Thành lập Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm Trường Mầm non Cẩm Sơn 1
31/08/2023

Quyết định về việc Thành lập Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm Trường Mầm non Cẩm Sơn 1
Quyết định thành lập bếp ăn tập thể trường Mầm non Cẩm Sơn 1 Năm học 2023 - 2024
31/08/2023

Quyết định thành lập bếp ăn tập thể trường Mầm non Cẩm Sơn 1 Năm học 2023 - 2024
Quyết định thành lập tổ kiểm thực trường Mầm non Cẩm Sơn 1 Năm học 2023 - 2024
31/08/2023

Quyết định thành lập tổ kiểm thực trường Mầm non Cẩm Sơn 1 Năm học 2023 - 2024
Kế hoạch phòng, chống các dịch bệnh trong trường học Năm học 2023-2024
30/08/2023

Kế hoạch phòng, chống các dịch bệnh trong trường học Năm học 2023-2024
Thông báo lịch tựu trường và khai giảng năm học 2023 - 2024
21/08/2023

Thông báo lịch tựu trường và khai giảng năm học 2023 - 2024
Thông báo thanh toán tiền thừa học hè NH 2022 - 2023
17/08/2023

Thông báo thanh toán tiền thừa học hè NH 2022 - 2023
Thông báo mời nhà cung cấp dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục cho HS NH 2023 - 2024
17/08/2023

Thông báo mời nhà cung cấp dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục cho HS NH 2023 - 2024
Quyết định Thành lập ban chỉ đạo “ xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” năm học 2023-2024
05/08/2023

Quyết định Thành lập ban chỉ đạo “ xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” năm học 2023-2024
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà