TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Cộng Hòa
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333732849
- Hòm thư: c2conghoa@campha.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcsconghoa
Họ và tên: Hà Thị Minh
Chức vụ: Tổ phó Tổ Tự nhiên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Thoa
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ xã hội
Trình độ đào tạo: Đại hoc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01233193329
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Tuyên
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ: 0333.732849
ĐTNR:
Di động:
Email: ht.c12conghoa@campha.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Văn Tâm
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.732849
ĐTNR:
Di động:
Email: hoangvantam1982@gmail.com
Họ và tên: Phương Thị Chuyền
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Văn Diện
Chức vụ: Giáp viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Minh Hường
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html