TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Thống Nhất
- Địa chỉ: Khu Long Thạch- Phường Cẩm Thạch- TP Cẩm Phả- Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333863575
- Hòm thư: c2thongnhat.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcsthongnhat
Họ và tên: Lương Thuỳ Nga
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ: 3863575
ĐTNR: 3714016
Di động: 0986638063
Email: luongthuynga1973@gmail.com
Họ và tên: Võ Thị Thanh Bình
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 3863575
ĐTNR: 3860666
Di động: 0983885616
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Vy
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Tự nhiên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 3863575
ĐTNR: 3726154
Di động: 0975076432
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thuý Hoà
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Xã hội
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 38635755
ĐTNR: 3719973
Di động: 0934522062
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm Oanh
Chức vụ: CT Công đoàn
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 3863575
ĐTNR: 3727225
Di động: 0936932954
Email:
Họ và tên: Vũ Thế Hùng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 3863575
ĐTNR:
Di động: 0913004711
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Kim Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 3863575
ĐTNR: 3713764
Di động: 0914864999
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 3963575
ĐTNR:
Di động: 01268325255
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 3863575
ĐTNR: 2241839
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 3863575
ĐTNR: 3719250
Di động: 01695961638
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333206768
ĐTNR: Tổ 24A - Cẩm Thạch - Cẩm Phả - Quảng Ninh
Di động: 0977628586
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 3863575
ĐTNR: 3717234
Di động: 0906247268
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thế Hùng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Bích
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoè
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 3863575
ĐTNR: 3715725
Di động: 0915891829
Email:
Họ và tên: Phạm Tú Khiêm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 03333863575
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Mai Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 3863575
ĐTNR: 3736434
Di động: 01654087662
Email:
Họ và tên: Phạm Bích Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 3863575
ĐTNR: 3969537
Di động: 0912916797
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Kim Nhung
Chức vụ: Nhân viên thư viện
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Thúy Hà
Chức vụ: Nhân viên kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Thành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thu Chung
Chức vụ: Nhân viên y tế học đường
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Bích
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thanh Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Tây
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: