TỔ CHỨC
Trường tiểu học Cẩm Thuỷ
- Địa chỉ: Tổ 1 – Khu Tân Lập 1 – Phường Cẩm Thủy
- Điện thoại: 02033863607
- Hòm thư: c1camthuy@campha.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcamthuy
Họ và tên: Nguyễn Thị Dung
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0915120678
Email: ht.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Bích Hải
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02033863607
ĐTNR:
Di động: 0936932907
Email: hp.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Hạnh
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR: 02033719310
Di động: 01694642846
Email: hoangthihanhcamthuy@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Phượng
Chức vụ: Thư ký hội đồng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0985266708
Email: minhphuong.23791@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Chức vụ: TPT
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01672 565 152
Email: thuhacamthuy@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoà
Chức vụ: Nhân viên Thư viện - thiết bị
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0904606385
Email: nguyeenhoacongdoan@gmail.com
Họ và tên: Cao Thị Hiền
Chức vụ: Nhiên Viên Văn Thư
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR: 0915094878
Di động:
Email: ketoan.c2thongnhat@campha.edu.vn
Họ và tên: Ngô Quang Hoàng
Chức vụ: Giáo Viên Thể Dục
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0868212103
Email: ngohoang.th.camthuy@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Vừa
Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ 1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01665626727
Email: buithivua.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Cần Thơ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 09732015223
Email: hathicantho.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Diệu Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01628463815
Email: hoangthidieulinh.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0916 732 888
Email: nguyenthiha.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thu Nhung
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 4-5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0979065639
Email: phamthunhung.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ 2-3
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR: 0203.3863607
Di động: 01696503792
Email: nguyenthinga.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR: 0203.7165
Di động: 01697705536
Email: nguyenthihien.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR: 02033718524
Di động: 0944435298
Email: nguyenthiyen,c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Vũ Thị Mai Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR: 02033864087
Di động: 01297555426
Email: vuthimaiphuong.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Trương Thị Phương Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR: 02033713325
Di động: 0936898669
Email: truongthiphuonghoa.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR: 0203.3726353
Di động: 01633375666
Email: nhantvct@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0936423777
Email: nguyenthithao.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Cao Thị Thảo
Chức vụ: Bí thư chi đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01689890802
Email: caothithao.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Phó Chủ Tịch Công Đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR: 02033719031
Di động: 01699154268
Email: nguyenthanhhuyen141073@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Thị Loan
Chức vụ: Tổ Phó Tổ 4-5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01662106434
Email: trinhthiloan.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0931560600
Email: nguyenhuong.cp.qn@gmail.com
Họ và tên: Trần Thanh Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0989519111
Email: tranthanhthuy.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Bùi Thị Việt Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01665155720
Email: buithiviethuongcp@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0983388087
Email: hathithao.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Nhớ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01285464041
Email: lethinho2010@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Hải Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01686121210
Email: haiha2471990@gmai.com
Họ và tên: Phạm Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0947539298
Email: phamthanh81689@gmail.com
Họ và tên: Trần Minh Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR: 02033861956
Di động: 0914375279
Email: tranminhthao.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Đặng Thị Bích Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01689104817
Email: quyenhavy10@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01635190023
Email: buithanhloan9292@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0918541922
Email: dangthithuhang.ct@gmail.com
Họ và tên: Lại Thị Thủy
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0988875152
Email: laithuy5791@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Hà Ngân
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01656 279 029
Email: hangan.061192@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Thúy Huyền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01688.555425
Email: thuyhuyencpqn@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Kiều Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0934356165
Email: kieutrang9xqn@gmail.com
Họ và tên: Lưu Quỳnh Dương
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0989362855
Email: quynhduong27891@gmail.com
Họ và tên: Ngô Thị Bích Loan
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01669 779 642
Email: nhiloan111@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0985340966
Email: nguyenhang79td@gmail.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy An
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01214191989
Email: thuyancp89@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01679987969
Email: nguyenthitrang91cp@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thu Trang
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0916821094
Email: thutrang210994.tn@gmail.com
Họ và tên: Phan Thị Tú
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01233300189
Email: phanthitucamtrung@gmail.com
Họ và tên: Quách Phương Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01659 978 160
Email: dungdung7588@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Bình
Chức vụ: Tổ Phó Tổ 2-3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0915063156
Email: vuthibinh.c1pbc@campha.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Phương
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0934220203
Email: mekhoaitay1978@gmail.com
Họ và tên: Hà Thu Hiền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0941.003.111
Email: kindhien@gmai.com
Họ và tên: Lê Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0982.976.973
Email: lethuhienct@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thu Phương
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01289372352
Email: nguyenthuphuong.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01689837722
Email: huyen.cp93@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0932445539
Email:
Họ và tên: Trương Thu Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0987255688
Email: truongthuhoai.c1camthuy@camph.edu.vn
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html