TỔ CHỨC
Trường tiểu học Trần Quốc Toản
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333865701
- Hòm thư: c1tranquoctoan@campha.edu.vn
- Fax: 0333865701
- Website: http://campha.edu.vn/thtranquoctoan
Họ và tên: Trần Thị Thương
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865701
ĐTNR:
Di động: 0984297848
Email: ht.c1tranquoctoan@campha.edu.vn
Họ và tên: Đỗ Thị Hải
Chức vụ: Hiệu Phó
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936708648
Email:
Họ và tên: Trần Thị Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên Mỹ thuật
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333865701
ĐTNR: 0333734228
Di động: 0915735146
Email: vananhbaixit1980@gmail.com
Họ và tên: Đoàn Thị Thiệp
Chức vụ: Giáo viên-Tổ trưởng chuyên môn khối 4,5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978434145
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904201442
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thuỳ Linh
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936662559
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Lệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936722557
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Năm
Chức vụ: Tổ phó CM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01224373730
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0168 8155918
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974917342
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915686416
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0167 6810772
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Huế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916855115
Email:
Họ và tên: Đinh Minh Khánh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01672925917
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01678077448
Email:
Họ và tên: Trần Thị Chung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0165270172
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoà
Chức vụ: Nhân viên Y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01289242202
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đai học
ĐTCQ: 0333865701
ĐTNR:
Di động: 098 4826986
Email:
Họ và tên: Trần Thị Nhung
Chức vụ: Nhân viên Thư viện- Thiết bị
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0166 7362568
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987 398 206
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Quyên
Chức vụ: Giáo viên (Hợp đồng)
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 098 4790102
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hải Ninh
Chức vụ: Giáo viên (Hợp đồng)
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 097 2193919
Email:
Họ và tên: Mai Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên (Hợp đồng)
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 093 4621988
Email:
Họ và tên: Tô Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0166 3287902
Email:
Họ và tên: Nguyễn Lệ Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 091 5532942
Email:
Họ và tên: Chu Thị Huyền Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Lan Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 098 962 83 53
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nhài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 091 5187588
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên (Hợp đồng)
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 097 1869555
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Ngọc
Chức vụ: Giáo viên (Hợp đồng)
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên (Hợp đồng)
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 098 9389192
Email:
Họ và tên: Hoàng Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên (Hợp đồng)
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 097 3037167
Email:
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html