THĂM DÒ
Bạn là đối tượng nào?
Truy cập Truy cập: 1431599
Truy cập Online: 8
 Tin từ Phòng GD&ĐT
Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chính trị hè năm 2019
  Email  |  Bản in
Thứ sáu, 10/07/2020 | 18:39.
Thực hiện Kế hoạch số1648/KH-SGDĐT của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2019 cho cán bộ quản lý, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học 2019-2020 của học sinh, sinh viên; Kế hoạch số 141-KH/TUcủa Thành ủy Cẩm Phả về Kế hoạch Bồi dưỡng chính trị hè cho giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên năm 2019, Ngày 23/8/2019 Phòng GD&ĐT thành phố Cẩm đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính trị cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, đại diện che mẹ học sinh các trường trực thuộc dưới hình thức trực tuyến.

        Tham gia đội ngũ giảng viên, báo cáo viên tại trực tiếp của hội nghị là các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo-TTBD Chính trị thành phố tại điểm cầu trung tâm với hơn 100 đồng chí học viên là Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường trực thuộc. Tại 36 điểm cầu có hơn 2100 đồng chí học viên, đại biểu là cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh tham dự chương trình bồi dưỡng chính trị hè 2019.       Với mục đích bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII, IX, X Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII của Đảng. Cung cấp một số thông tin mới về tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong sáu tháng đẩu năm 2019; các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ giáo dục của năm học 2019-2020; Tiếp tục nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, trong nghiên cứu, học tập lý luận chính trị. Từ đó cụ thể hóa và vận dụng vào công tác quản lý, chuyên môn, học tập nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29- NQ/TW. Yêu cầu đặt ra là công tác bồi dưỡng chính trị hè 2019 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học phải được tố chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả ở tất cả các cấp học; Nội dung bồi dưỡng thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, phù hợp với các đối tượng, phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy và học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

           Nội dung bồi dưỡng

          -Các vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong một số Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII của Đảng, cụ thể: (1) Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điếm sai trái, thù địch trong tình hỉnh mới”; (2) Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội nghị Trung ương 8 về “Chiến lược phát triền bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”; (3) Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương vê “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương”; (4) Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; (5) Kết luận 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐN trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2018 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông.

          - Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

          - Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 10/02/2015 của Tỉnh ủy “về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý; đổi mới giảng dạy - học tập lý luận chỉnh trị, đạo đức, giáo dục công dân trong trường học và định hướng nghiên cứu lý luận đến năm 2030”.

          - Chỉ thị số 04-CT/TƯ ngày 27/04/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay”.

          - Các quan điểm chỉ đạo mới của tỉnh, thành phố trong một số Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy được ban hành năm 2018, 2019 về các vấn đề,bao gồm: (1) Kế hoạch số 282-KH/TU ngày 10/5/2019 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 21/5/2019 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; (2)Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 27/3/2019 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 19/3/2019 của Thành ủy về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; (3) Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 13/5/2019; Hướng dẫn số 04-HD/BCĐ ngày 21/6/2019 của Ban chỉ đạo 90 cấp thành phố “Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 60 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 -2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          - Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 20/5/2019 của Thành ủy về “Tăng cường nâng cao chất lượng,hiệu quả công tác giáo dục truyền thống và lịch sử Đảng bộ địa phưong trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025”.

          - Thông tin thời sự nổi bật của quốc tế, trong nước, trong tỉnh và của địa phương 6 tháng đầu năm 2019.

          - Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh về triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2019 về “Nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ” trong 6 tháng đầu năm.

           Sau thời gian 1/2 ngày, hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, các nội dung đã được truyền tải đầy đủ tới tất cả các bộ, giáo viên dự hội nghị tại điểm cầu chính và các điểm cầu tại đơn vị.

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT
Số lần đọc: 321  - Cập nhật lần cuối:  23/08/2019
Về trang trước   Bản in   Email   Về đầu trang

Tìm theo ngày:     
  Bài đã đăng
  LỊCH CÔNG TÁC
TIÊU ĐIỂM
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà