THĂM DÒ
Bạn là đối tượng nào?
Truy cập Truy cập: 1846641
Truy cập Online: 1
  Danh sách Thông báo
MỜI HỌP GIAO BAN HIỆU TRƯỞNG THÁNG 4/2011
MỜI HỌP GIAO BAN HIỆU TRƯỞNG THÁNG 4/2011
Ngày đăng: 22/04/2011
Người đăng: Phòng GD&ĐT
KẾT QUẢ GIAO LƯU TIẾNG ANH CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2010 - 2011
KẾT QUẢ GIAO LƯU TIẾNG ANH CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2010 - 2011
Ngày đăng: 02/04/2011
Người đăng: Phòng GD&ĐT
KẾT QUẢ KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG INTERNET CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2010 - 2011

Ngày đăng: 28/03/2011
Người đăng: Phòng GD&ĐT
KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 NĂM HỌC 2010-2011

Ngày đăng: 18/03/2011
Người đăng: Phòng GD&ĐT.
KẾT QUẢ HỘI THI VIẾT CHỮ VÀ TRÌNH BÀY BÀI ĐẸP CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2010-2011
KẾT QUẢ HỘI THI VIẾT CHỮ VÀ TRÌNH BÀY BÀI ĐẸP CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2010-2011.
Ngày đăng: 03/03/2011
Người đăng: Phòng GD&ĐT
KẾT QUẢ OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2010 - 2011
KẾT QUẢ OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2010 - 2011
Ngày đăng: 20/02/2011
Người đăng: Phòng GD&ĐT
KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2011
KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2011
Ngày đăng: 04/02/2011
Người đăng: Phòng GD&ĐT
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2011
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2011
Ngày đăng: 04/02/2011
Người đăng:
MỜI GIAO BAN HIỆU TRƯỞNG THÁNG 11/2010
MỜI GIAO BAN HIỆU TRƯỞNG THÁNG 11/2010
Ngày đăng: 26/11/2010
Người đăng: Phòng GD&ĐT
MỜI GIAO BAN HIỆU TRƯỞNG THÁNG 10-2010
MỜI GIAO BAN HIỆU TRƯỞNG THÁNG 10-2010
Ngày đăng: 23/10/2010
Người đăng: Phòng GD&ĐT
  LỊCH CÔNG TÁC
TIÊU ĐIỂM
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà